Ålgård menighet


Under finnes litt informasjon om kirken vår og litt av det som foregår i den.

 

Visitasforedrag Ålgård og Gjesdal menigheter

Her kan du lese biskop Anne Lises foredrag etter visitasen 29.8-3.9 2023

Les mer

 

Menighetsblad for Ålgård og Gjesdal

Du finner pdf av menighetsbladene her  

Les mer

 

Menighetsrådsvalg 11.september 2023

Nominasjonskomiteens liste

Les mer

 

Menighetsblad

Les mer

 

Vil du være med?

Les mer

 

Diakoni

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste

Les mer

 

Misjon

Våre misjonsprosjekter

Les mer

 

Trosopplæring

For alle døpte 0 - 18 år

Les mer

 

Kirkemusikk og kultur

En åpen kirke

Les mer

 

Ålgård menighetsråd (ÅMR)

Medlemmer i rådet, protokoller og strategiarbeid.

Les mer

 

Givertjeneste

Bli fast giver til menighet og misjon

Les mer

 

Fellesrådet

Innkalling og referat. Rapporter og planer.

Les mer