Trosopplæring


TROSOPPLÆRING 0 - 18 ÅR

Oversikt over trosopplæring 0 - 18 år

0 år: Dåpssamling (onsdager)
0 år: Babysang (annenhver onsdag i skoleåret)
2 år: Skattekistesamling (november)
3 år: Myldresamling (september) 
4 år: Utdeling av 4-årsbok (september/oktober)
5 år: Høsttakkefest (oktober)
1.-4. klasse: Plan B (første dag i sommerferien) 
1. klasse: Førsteklasses (februar/mars)
3. klasse: Tårnagentsamling (januar/februar)
4. klasse: Dragekjemperne (april)
5. klasse: 11-årsweekend (mai/juni)
6. klasse: LysVåken (1.søndag i advent)
7. klasse: Kode B. Bibelen (onsdager i skoleåret) 
Fra 8 klasse:  Huskirke og Surrender - ungdomsgudstjeneste (kontinuerlig)
9. klasse: Konfirmasjon
10. klasse: Ledertrening og FollowMe

Alle døpte, uavhengig av funksjonsevne, får invitasjon til trosopplæringstiltakene. Ta kontakt ved behov for tilrettelegging. Invitasjon sendes i posten, og i tillegg legges det ut informasjon på facebooksiden til Ålgård menighet. Ta gjerne med en venn! Alle er velkomne, også de som ikke er døpt.

På de ulike trosopplæringsarrangementene lærer barn og unge sanger, bibelfortellinger, symboler, bønner, bibellesing, velsignelser og andre trospraksiser. De lærer å reflektere over ulike temaer knyttet til tro, liv, gudsbilde og selvbilde.

 

Høsttakkefest

5-åringer: 15. oktober 2023

Les mer

 

Babysang

Høsten 2023 

Les mer

 

Myldresamling for 3-åringer

Lørdag 16. september 2023 

Les mer

 

4-årsbok

28. september og 1. oktober 2023

Les mer

 

Skattekistesamling

2-åringer: 9. november 2023  

Les mer

 

Lys våken

Overnatting i kirka 25.-26. november 2023

Les mer

 

PLAN B

Gratis SFO for 1.-4. klasse 23.juni 2023 

Les mer

 

11-årsweekend

3.-4. juni 2023 

Les mer

 

Førsteklasses

For alle barn i 1. klasse, onsdag 29. mars 2023

Les mer

 

Dragekjemperne

4. klasse: Kyllingstad 22. april 2023

Les mer

 

Tårnagentene

3. klasse 28. januar 2023

Les mer

 

Kode-B

7. klasse (annenhver onsdag)

Les mer

 

Huskirker for ungdom

Hele året

Les mer