Misjon


Våre misjonsprosjekt 

 

 

Centro Creer

Ecuador
Vi ønsker å bekrefte at alle er skapt i Guds bilde og hjelpe barn og unge som blir forsømt eller diskriminert.

Derfor vil Ålgård menighet  bidra til arbeid blant barn og unge som har funksjonshemninger.

Centro Creer tilbyr:

Behandling og rehabilitering

Støtter familiene deres og jobber for å nedkjempe fordommer mot dem.

Det er også et mål  å gi funksjonshemmede tilgang til utdanning.

I samarbeid med
Misjonsalliansen

Vårrapport 2024

Anastasia

Egypt
Anastasia skolesenter er et kurs- og utviklingssenter for unge koptiske kristne.

Gjennom vår støtte til Anastasia vil vi være med å bidra til: 

Å gi identitet - stort press som minoritet i et muslimsk samfunn

 Hjelp til selvhjelp - mange fattige og arbeidsledige 

Å gi verdighet: Vi er skapt i Guds bilde 

Menighetsbygging: Oppfølging gjennom samtalegrupper i lokalmenigheten

Anastasia ble startet av biskop Thomas, og ligger på samme område som Anafora, biskopens retreatsted i ørkenen utenfor Kairo.

I samarbeid med
Stefanusalliansen

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Tilbake