Ålgård menighetsråd (ÅMR)


Medlemmer i rådet, protokoller og strategiarbeid.

Tidligere møtebøker Ålgård menighetsråd ligger her.

2024: Mai  Juni
2023: Januar  Februar Mars April  Juni  Ekstra sommersak september 

Menighetsmøte 3.mai 2023

MEDLEMMER etter valg 2023

Beth Iren Dirdal Jåtun (leder)

Øystein Fuglestad (nestleder)

Svein Olav Aalgaard

Astrid Tangedal Madland

Leif Oscar Reiestad

Odd Magne Fjermestad

Ragnhild Fuglestad

Torvald Nevland

Åse Rosnes Gramstad (1 vara)

Margunn Østebø (2 vara)

Lisbeth Innvær (3 vara)

Anne May Hetland Bakke (4 vara)

Leif Inge Brekke (sokneprest)

Bente Emberland Johnsen (daglig leder)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake