Ålgård menighetsråd (ÅMR)


Medlemmer i rådet, protokoller og strategiarbeid.

 

Møtebøker for Ålgård menighetsråd ligger her.

MEDLEMMER

Gølin Tveit, nestleder (leder)

Eirin Foldøy Oftedal (nestleder)

Margun Lima Skårland

Svein Olav Aalgaard

Astrid Tangedal Mdland

Kristian Bjørsvik

Asbjørn Hjørnevik

Øystein Fuglestad

Berit Ådneram (1 vara)

Leif Inge Brekke (sokneprest)

Bente Emberland Johnsen (daglig leder)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake