Givertjeneste


«Guds rike kan lignes med et frø som legges i jorden. Det vokser til et tre som fugler kan bygge rede i», står det i Bibelen. Et slikt tre vil Ålgård menighet være, som gir tilhold, tilhørighet og trygghet, som har greiner som strekker seg langt utover kirkerommet – et sted for glede og sorg, for gudstjeneste og hverdagsliv. Visjonen vår er: «Å leve i tro, formidle håp og vokse i kjærlighet». Dette er utgangspunktet når menighetsrådet nå retter søkelyset mot givertjeneste og inntekstbringende arbeid den neste femårsperioden. For å kunne tjene andre og hverandre, slik vi gjør det i dag, trenger vi en mer solid og forutsigbar økonomi. I dag mottar vi årlig én million fra faste givere. For å dekke lønnskostnadene som menigheten har, trenger vi minimum en halv million til. Vi trenger deg som fast giver! 

Bli med på fast givertjeneste her

Er du allerede fast giver, og ønsker å endre beløp; send mail til daglig leder, Ålgård menighet. 

 

Hvordan kan 1000 kr bli 1300 kr?

For hver 1000 kr du gir, får du kr. 230 (23%) igjen på skatten. Derfor kan du gange planlagt giverbeløp med 1.3!

Avtalegiro gjør dette automatisk både for deg og for menigheten (gjennom Solidus) 

Inntil kr. 25 000 i skattefrie gaver fra 2022.

10 % av fast givertjeneste går til våre internasjonale prosjekter; Centro Creer (Misjonsalliansen) Stefanusbarne og Anastasia treningssenter, (Stefanusalliansen) og Sat 7 (NMS)