Nyheter fra Ålgård menighet


Gudstjeneste på søndag, 

Åpen kirke Kristi himmelfartsdag og søndager, 

Samling for frivillige, 

om smågrupper

 

Siste nytt fra Ålgård menighet: 

Gudstjenester i Ålgård kirke 

Endelig kan vi begynne å feire gudstjenester sammen! I første omgang med inntil 50 personer.  Vi hører at mange har lyst til å komme, samtidig som de tenker at andre «fortjener» plassen mer.  Hvis alle tenker sånn, kommer ingen. Så vi håper at dere som er hjemme tar turen til gudstjeneste i kirken søndag kl 11.00. 

Det blir en enkel gudstjeneste med nattverd, men uten søndagsskole og kirkekaffe. 

Hvis det kommer mange fler enn 50, er det et signal om å tenke alternativt – eksempelvis flere gudstjenester for de kommende søndagene. Så er du hjemme og frisk: Kom! Kom! 

Vi vil også minne om at alle deltakerne på gudstjenesten vil bli registrert med navn og telefonnummer for eventuell smittesporing. Listen vil bli makulert etter 10 dager.  

Følgende søndager blir det gudstjenester i Ålgård kirke kl 11.00: 

24.mai (begrensninger på 50 personer) 
14. juni (begrensninger på 50 personer) 
21.juni (forhåpentligvis kan vi være 200 personer her) 

 

Åpen kirke

I tillegg til gudstjenestene vil vi ha åpen kirke noen ettermiddager/kvelder.  

Det vil ligge meditasjonsark tilgjengelig for dem som ønsker det, en kan tenne lys og en kan bare være.  

Kristi Himmelfartsdag 16.00-18.00   

Torsdager for øvrig  kl 12.00-15.00  

Søndager frem til St.Hans 16.00-19.00 

 

Samling for frivillige i Ålgård menighet 

Under forutsetning av at «gjenåpningen av Norge» fortsetter som antydet, og at vi etter 15.juni kan samle 200 personer, vil vi tirsdag 16.juni invitere alle frivillige i menigheten til en liten kveldssamling i kirken kl 19.00. Vår nye trosopplærer Berit Elise Gilje kommer, det vil bli informert om hvordan vi ser for oss høstsemesteret og vi får mulighet til å møtes «live». Sett av datoen. Invitasjon kommer. 

 

Husfellesskap, cellegrupper, smågrupper 

Vi vet at mange har vært samlet i smågrupper via forskjellige nettplattformer.  

Nå kan smågruppene møtes fysisk igjen – forutsatt 1 meters avstand. Hvis noen grupper ønsker å bruke grupperom i kirken for å lettere kunne sikre avstand, ta kontakt med kirkekontoret, så hjelper vi med det. Send mail til Bente.emberland.johnsen@gjesdal.kommune.no   

Tilbake