Ledertrening etter konfirmasjonstiden


Hele året. Oppstart i august

 

Har du lyst til å bli med som leder etter at du er ferdig med konfirmasjonstiden?

Eller kanskje går du på videregående og er nysgjerrig på hva det vil si å være med som leder?

Da håper vi du blir med oss i Surrender ledertrening.

Det er et sted for å oppleve et større fellesskap, og se at det er rom for hele livet i kirken. Du blir utfordret til å reflektrere over tro & identitet, blir invitert til medarbeiderskap, og vi vil legge til rette for å gi deg trygghet og frihet til å ta egne valg for framtiden.

Kontaktperson: Joar Idsøe

Tilbake