Menighetsrådsvalg 11.september 2023


Nominasjonskomiteens liste

Nominasjonskomiteen for Ålgård menighetsråd har bestått av Solfrid Halsne (leder), Astrid L Kårstad, Pål Martin Eidsaa og Miriam Dubland.

De har kommet med følgende listeforslag

  1. Øystein Fuglestad, Ålgård f. 1968
  2. Astrid Tangedal Madland, Ålgård f. 1969
  3. Lisbeth Innvær, Ålgård f. 1959
  4. Svein Olav Aalgaard, Ålgård f. 1981
  5. Torvald Nevland, Figgjo f. 1953
  6. Beth Iren Dirdal Jåtun, Ålgård f. 1968
  7. Bjørn Inge Hauge, Ålgård f. 1980
  8. Åse Rosnes Gramstad, Ålgård f. 1965
  9. Anne May Hetland Bakke, Ålgård f. 1955
  10. Ragnhild Fuglestad, Ålgård, f. 1977

 

Ålgård menighetsråd er valgstyre, og har godkjent listeforslaget. Alle på listen er medlemmer i Dnk. Torvald Nevland har fått godkjenning fra biskopen om overgang til Ålgård sokn.

Tilbake