Onsdagstreff i kafeen, Ålgård kirke


Andre onsdag i måneden kl 11-12.30.

ONSDAGSTREFF

Vi ønsker velkommen til onsdagstreff i kafeen 

Program i vår er som følger: 

8.februar: Guttorm Waldemar: "Min livshistorie"

8.mars: Odd Dubland "Kristninga av Noreg"

12. april: Kristian Tjemsland " NMS prosjekt Carlisle"

10.mai: Astrid og Leif Reiestad "Lina Sandell"

Hilsen Eli og Per Bjerkreim, Aasta og Per Heien, Jorulf Lillemo, Astrid og Terje Kårstad

 

Tilbake