Søndagsskole


Velkommen til søndagsskole i Ålgård kirke!

Alle blir med på starten av gudstjenesten oppe i kirkerommet, og etter dåpen kommer Billy og tar barna med seg til søndagsskolen. Vi har søndagsskole annenhver søndag i oddetallsuker (på G2-gudstjenester). På G1-gudstjenester er det leke- og tegnekrok ved kirketorget.

 

Søndagsskolen vår, Jungelgjengen, er delt inn i aldersbestemte grupper:

Knøttene: 0-4 år

Jungelgjengen: 4 år - 4. klasse

Fin Søndag: 5. klasse og oppover

Tilbake