Sammen som kirke i hele verden


Stefanusbarna i Kairo trenger din hjelp!

 

Ålgård menighet er med i aksjonen “Sammen som kirke i hele verden”. Dette er en innsamlingsaksjon til hardt rammede søsterkirker i koronatiden.  

Vi er med og støtter et omfattende arbeid blant Stefanusbarna i ‘søppelbyen’ i Kairo. Din gave hjelper barna til et liv i verdighet!

Se film her, og gi din gave på vippsnr 138 388.

 

Tilbake