Menighetsmøte for Ålgård menighet


Onsdag 5.mai 2021 kl 19.00 - 20.30

 

Velkommen til menighetsmøte i Ålgård menighet. 

Vi håper å kunne gjennomføre dette med fysisk oppmøte i kirkerommet. 

Dagsorden bli som følger:

Ord for dagen   v/ sokneprest Leif Inge Norland Brekke

 

1. Konstituering

Forslag: Ordstyrer: Gølin Tveit, Referent: Bente Emberland Johnsen

 

2. Valg av to personer til å underskrive protokoll

Forslag: Eirin Folde Oftedal og Erik Tangedal

 

3. Årsmelding og regnskap 2020

Ved Gølin Tveit og Bente Emberland Johnsen

 

4. Misjonsprosjekt

Det har kommet inn 3 forslag til misjonsprosjekt for menigheten. Disse vil bli presentert på møtet. Ålgård menighetsråd ber menighetsmøtet om rådgivende valg på antall misjonsprosjekt og hvilke en ønsker å støtte. De innkomne forslagene er

  • Centro Creer, Misjonsalliansen
  • Stefanusbarna og Anastasia i Egypt, Stefanusalliansen
  • SAT -7, NMS

 

5 Justering av lokal grunnordning

Gjennomgang v/ Leif Inge Norland Brekke.

 

6. Ålgård menighet fremover

  • Tanker og drømmer for tiden som kommer.
  • Henvendelse fra Bogafjell menighet om Figgjo

 

Vedlegg: Årsrapport (trykk her)

Tilbake