Gudstjeneste søndag 14.mars


Velkommen til fysisk gudstjeneste i Ålgård kirke 14.mars kl 11.00

 

Nattverd.

Prest: Kjell Børge Tjemsland

Antallsbegrensning er  80 personer i Ålgård kirke 

påmelding her 

Tilbake