Fornyelse av misjonsavtaler.


DU kan være med å velge!

 

Ålgård menighet har 2 misjonsavtaler som skal fornyes da avtaleperioden for Centro creer (Misjonsalliansen) og  Anastasia (Stefanusalliansen) er gått ut. 

Menighetsrådet har vedtatt at menighetens medlemmer kan komme med forslag, og innkomne forslag velges og vedtas på menighetsmøtet søndag 21.mars 2021.

 

Menighetsrådet har følgende kriterier for utvelgelse av misjonsprosjekt: 

  • Medlem av "Samarbeid menighet og misjon" (SMM) les mer  her.
  • Direkte kontakt. Gjensidig besøk og utveksling. Lokal kontakt. (søsken, vi er en del av en verdensvid kirke).
  • Noe å lære, hente impulser: mer enn penger (gjensidighet)
  • Balanse i helheten av prosjekter i menigheten: Diakoni/ evangelisering og menighetsbygging
  • Kunne engasjere barn og voksne
  • Muligheten for delprosjekter/ måloppnåelse
  • Bærekraftig / langsiktig perspektiv (kunne stå på egne bein/ videreføres uten vår støtte)

 

Menighetens offer blir fordelt mellom eget arbeid og misjonsprosjektene.10 % av menighetens givertjeneste blir også fordelt og videresendt til misjonsavtalene.

Tilbake