• Stoler til ny kirke
  • Leve enklere
  • Program innvielse

Siste nytt!

Leve enklere

Preken 1 mars på GUS v/ Oddbjørn Stangeland

50 års konfirmant

14 juni i Ålgård nye kirke

Gi en stol eller to!

900 kr. per stol

Ny kirke - vigsling 15 mars

Gave ny kirke 3280 21 37183
 D
U
G
N
A
D
 

Kalender


Nyheter

Sandnes gospelkor

Søndag 12 april kl. 19:30   Les mer...

Årsmelding 2014

Årsmøte 25 feb. kl. 19:15 i Ålgård kirke   Les mer...

Program innvielse

   Les mer...

Sinnsro-bønn

   Les mer...

Ny start - Slipp taket

Preken v/ Oddbjørn Stangeland 01.02.2015   Les mer...

Menighetsblad

Nr.1-2015   Les mer...

Mæ nordavind i ryggen

Kulturskolen 21 mars i Ny kirke   Les mer...

Menighetsrådsvalg

Vil du være med?   Les mer...

Flott gudstjeneste og avskjedsfest for kantor i Oltedal

Takketaler og fullsatt kirke.    Les mer...

Tårnagentsamling

- En suksess igjen!    Les mer...

Bli med på avslutning for Ragnhild

Søndag 25. januar.   Les mer...

Ny start - Tre myter

Preken Mikkel E. Jebe 18.01.2015   Les mer...

Se flere nyheter

Våre verdier

Leve i tro

Troen er gitt oss.
Vi kan hvile i den.   

      
Tro gir tilhørighet hos Gud, i gudstjenesten,
på tvers av generasjoner, i smågrupper og aktiviteter.
Tro skaper engasjement – i familien, på jobb,
 i lokalsamfunnet og i menighetslivet

Formidle håp

Gjennom troen har vi fått et håp som vi vil formidle videre.

Håp for oss selv og andre i gode og vonde tider.
Håp om rettferdighet og menneskeverd lokalt og globalt.
Håp for skaperverket.
Håp om et evig liv hos Gud.

Vokse i kjærlighet

Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre” (Joh.13.34)

Kjærlighet er at Gud elsket oss først.
Kjærlighet skaper inkluderende fellesskap med plass for alle.
Kjærlighet viser respekt, raushet og framsnakker andre.