• Innsamling høsten 2014
  • Tid for dugnad
  • Ny start - Tre myter
  • Bilder fra innsettelse
  • Mæ nordavind i ryggen
  • stol

Siste nytt!

Menighetsråd

Innkalling 04.02.2015

Menighetsblad

Nr.1-2015

Mæ nordavind i ryggen

Kulturskolen 21 mars i Ny kirke

Menighetsrådsvalg

Vil du være med?

Ny kirke - vigsling 15 mars

Gave ny kirke 3280 21 37183
 
D
U
G
N
A
D

Kalender


Nyheter

Gi en stol eller to!

900 kr. per stol   Les mer...

Flott gudstjeneste og avskjedsfest for kantor i Oltedal

Takketaler og fullsatt kirke.    Les mer...

Tårnagentsamling

- En suksess igjen!    Les mer...

Bli med på avslutning for Ragnhild

Søndag 25. januar.   Les mer...

UGT - Jeg er verdens lys

Lørdag 31.jan. kl. 20:00   Les mer...

Bilder fra innsettelse

   Les mer...

Ny start - Tre myter

Preken Mikkel E. Jebe 18.01.2015   Les mer...

The final countdown....

Medarbeiderfest med god stemning.    Les mer...

Stillingsutlysninger

Kirkeverge 100 % og Kirkemusiker/musikalsk leder 80 %   Les mer...

Tid for dugnad

   Les mer...

Innsamling

3,7 millioner igjen til målet   Les mer...

Innsamling høsten 2014

Stor giverglede til ny kirke   Les mer...

Se flere nyheter

Våre verdier

Leve i tro

Troen er gitt oss.
Vi kan hvile i den.   

      
Tro gir tilhørighet hos Gud, i gudstjenesten,
på tvers av generasjoner, i smågrupper og aktiviteter.
Tro skaper engasjement – i familien, på jobb,
 i lokalsamfunnet og i menighetslivet

Formidle håp

Gjennom troen har vi fått et håp som vi vil formidle videre.

Håp for oss selv og andre i gode og vonde tider.
Håp om rettferdighet og menneskeverd lokalt og globalt.
Håp for skaperverket.
Håp om et evig liv hos Gud.

Vokse i kjærlighet

Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre” (Joh.13.34)

Kjærlighet er at Gud elsket oss først.
Kjærlighet skaper inkluderende fellesskap med plass for alle.
Kjærlighet viser respekt, raushet og framsnakker andre.